Obchodné podmienky

Ceny tovaru

Ceny tovaru sú platné v čase jeho objednania v našom eshope. K cene tovaru sa pripočítava poštovné.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci zodpovedá za:
 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase odoslania objednávky,
 • vhodne zabalený tovar, aby nedochádzalo k poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
 • oneskorené dodanie tovaru v dôsledku nesprávne uvedenej adresy a vinou pošty,
 • poškodenie zásielky v dôsledku prepravy poštou,
 • obsahovú náplň kníh a opotrebovanie antikvariátnych kníh. Akékoľvek nedostatky v dôsledku opotrebovania (venovania, zmena farby listov, bez obalu a podobne) sú uvádzané pri popise titulu.
Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť jeho kúpnu cenu platnú v deň vystavenia objednávky,
 • skontrolovať jeho stav a akékoľvek závady na tovare bezodkladne oznámiť, 
 • uhradiť náklady prvého a opätovného doručenia, v prípade ak tovar neprevezme pri prvom doručení a vyžaduje jeho opätovné doručenie.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné bez udania dôvodu zrušiť do 24 hodín od jej vystavenia odoslaním emailu na obchod@antiquart.sk. V prípade zrušenia objednávky z našej strany budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaní. 

Záručná doba a reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, v prípade objednávok cez internet dňom prevzatia zásielky. Na nový tovar zakúpený u nás sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov. V prípade bazárového tovaru je záruka 12 mesiacov.  

Dodanie nekompletnej zásielky, prípadne poškodeného tovaru nám prosím oznámte najneskôr do 48 hodín od prebratia zásielky zaslaním emailu na obchod@antiquart.sk, prípadne telefonicky. Neskoršie reklamácie nemusia byť uznané. 

V prípade reklamácie tovaru, oznámte nám to prosím prostredníctvom emailu a po dohode nám tovar zašlite na našu adresu ako obyčajnú doporučenú zásielku na svoje náklady spolu s kópiou daňového dokladu, alebo tovar s dokladom doneste osobne.  

Po obdržaní tovaru Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom riešení a postupe. Reklamácie sú vybavené v čase, od 3 do maximálne 30 pracovných dní od prevzatia reklamácie. Rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie Vám bude zaslané emailom a spolu s tovarom Vám bude zaslaný reklamačný protokol.

Bazárový tovar so zľavou nepodlieha reklamácii opotrebovania, ktorého sa zľava týkala.

Vrátenie tovaru

 • tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od jeho prevzatia,
 • kniha musí byť nepoškodená, v pôvodnom obale, bez známok používania (čítanie, kopírovanie)  a opotrebenia,
 • tovar s kópiou daňového dokladu pošlite alebo doneste osobne (platia rovnaké podmienky ako pri reklamácii),
 • suma za tovar bude zaslaná na Váš účet do 15 dní,
 • nie je možné vrátiť tovar objednaný špeciálne na objednávku,
 • v prípade neoprávneného vrátenia, bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.